Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 3/2020

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 04/2020

Thị trường xăng, dầu tháng 3/2020

Căn cứ biến động giá xăng dầu thế giới, tháng 3/2020, giá bán xăng, dầu trong nước điều chỉnh 2 lần, cụ thể như sau:

- Ngày 15/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 1798/BCT-TTTN điều chỉnh giá bán xăng dầu, trong đó yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 2.290 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 2.315 đồng/lít; dầu Diesel 0.05S giảm 1.750 đồng/lít; dầu hỏa giảm 1.830 đồng/lít; dầu mazut 180cst 3.5S giảm 1.535 đồng/lít.

- Ngày 29/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 2238/BCT-TTTN về điều chỉnh giá bán xăng dầu, trong đó yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 4.100 đồng/lít; xăng RON95 – III giảm 4.252 đồng/lít; dầu Diezel và dầu hỏa giảm lần lượt là 1.776 đồng/lít và 2.705 đồng/lít; dầu mazut 180cst 3.5S giảm 1.048 đồng/lít.

Giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở từ thời điểm 15 giờ ngày 29/3/2020, cụ thể như sau:

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 3/2020 - Ảnh 1