Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 4/2020

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 05/2020

thị trường xăng, dầu tháng 4/2020

Căn cứ biến động giá xăng dầu thế giới, tháng 4/2020, giá bán xăng, dầu trong nước điều chỉnh 2 lần, cụ thể như sau:

- Ngày 13/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 2587/BCT-TTTN điều chỉnh giá bán xăng dầu, trong đó yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 613 đồng/lít; xăng RON95 - III giảm 621 đồng/lít. Dầu Diezel và dầu hỏa giảm lần lượt là 436 đồng/lít và 502 đồng/lít, dầu mazut 180 cst 3,5S giảm 126 đồng/kg.

- Ngày 28/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 3006/BCT-TTTN về điều chỉnh giá bán xăng dầu, trong đó yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Cụ thể, giá bán xăng E5RON92 giảm 401 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 308 đồng/lít; dầu Diesel 0.05S giảm 882 đồng/lít; dầu hỏa giảm 674 đồng/lít; dầu mazut 180cst 3.5S giảm 657 đồng/kg.

Giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở từ 15 giờ ngày 28/4/2020, cụ thể như sau: