So sánh giá vàng các thương hiệu sáng 05/6/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 9h sáng                                                  Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1292.14

1292.75


0.61 (USD/oz)


35.60

2

SJC

3659

3665

6

105

3

BTMC

3614

3659 (thấp nhất)

45

99 (thấp nhất)

4

AAA

3656

3669

13

109

5

Thần tài SBJ

3655

3665

10

105

6

Eximbank

3659

3666

7

106

7

Phú Quý

3658

3666

8

106

8

PNJ

3658

3666

8

106

9

SJC Sài Gòn

3654

3669 (cao nhất)

15

109 (cao nhất)

So với giá vàng thời điểm 18h chiều hôm qua (04/06/2018), giá vàng các thương hiệu sáng nay (05/06/2018) có mức biến động khác nhau. Giá vàng rồng Thăng Long và SJC giữ nguyên các mức giao dịch 36,14 – 36,59 và 36,59 – 36,65 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Thông tin giá vàng ngày 05/06/2018

Thời điểm: 9h sáng                                            Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,14 (+0,00)

36,59 (+0,00)

450

* Mức giá giữ nguyên của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 18h chiều ngày hôm qua (04/06/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1292.14

1292.75

 

Triệu đồng/lượng*

35,58 (+0,00)

35,60 (+0,00)

0,99

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 9h sáng nay (05/06/2018) giá vàng thế giới bán ra giữ nguyên so với giá vàng thời điểm 15h chiều hôm qua (04/06/2018).