So sánh giá vàng các thương hiệu sáng 22/06/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 9h sáng                                                  Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1267.22

1267.85


0.63 (USD/oz)


35.03

2

SJC

3671

3679

8

176

3

BTMC

3581

3626 (thấp nhất)

45

123 (thấp nhất)

4

AAA

3670

3685

15

182

5

Thần tài SBJ

3670

3680

10

177

6

Eximbank

3671

3679

8

176

7

Phú Quý

3671

3681

10

178

8

PNJ

3671

3685

14

182

9

SJC Sài Gòn

3670

3687 (cao nhất)

17

184 (cao nhất)

So với giá vàng thời điểm 15h chiều hôm qua (21/06/2018), giá vàng các thương hiệu sáng nay (22/06/2018) nhìn chung tăng. Giá vàng rồng Thăng Long tăng 30.000 đồng/lượng lên mức giao dịch 35,81 – 36,26 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng lên mức giao dịch 36,71 – 36,79 triệu đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 22/06/2018

Thời điểm: 9h sáng                                            Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

35,81 (+0,03)

36,26 (+0,03)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 15h chiều ngày hôm qua (21/06/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1267.22

1267.85

 

Triệu đồng/lượng*

35,01 (+0,15)

35,03 (+0,15)

1,23

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 9h sáng nay (22/06/2018) giá vàng thế giới bán ra tăng so với giá vàng thời điểm 15h chiều hôm qua (21/06/2018).