So sánh giá vàng chiều 03/03/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1239.50

1240.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


3337

2

SJC

3344

3351

7

14

3

BTMC

3294

3339

(thấp nhất)

45

2

(nhỏ nhất)

4

AAA

3340

3358

(cao nhất)

18

21

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3344

3354

10

17

6

Eximbank

3343

3351

8

14

7

Phú Quý

3343

3353

10

16

8

PNJ

3343

3353

10

16

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay(03/03/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(03/03/2016) có xu hướng tăng giảm và đi ngang không đồng nhất. Giá vàng PNJ giảm 30.000 đồng/lượng. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long tăng 60.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC và Eximbank đi ngang không đổi. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng từ 10.000 – 80.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 03/03/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

32,94(+0,06)

33,39(+0,06)

450

* Mức tăng giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng ngày hôm nay (03/03/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,239.50 (tăng)

1,240.00(tăng)

Triệu đồng/lượng*

33,36(+0,05)

33,37(+0,05)

0,02(+0,01)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (03/03/2016), giá vàng thế giới tăng 50.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(03/03/2016).