So sánh giá vàng chiều 04/01/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1310.4

 1310.9


0.5

(USD/oz)


3592

2

SJC

3650

3656

6

64

3

BTMC

3573

3618

(thấp nhất)

45

26 (nhỏ nhất)

4

AAA

3649

3662

(cao nhất)

13

70 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3649

3661

12

69

6

Eximbank

3650

3662

12

70

7

Phú Quý

3649

3658

9

66

8

PNJ

3650

3660

10

68

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (04/1/2018), giá vàng các thương hiệu chiều nay (04/01/2018) có xu hướng đi ngang và giảm. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 30.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và giảm trong khoảng từ 10.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 04/01/2018

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

35,73(-0,03)

36,18(-0,03)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (04/01/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,310.4 (tăng)

 1,310.9 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

35,91 (+0,09)

35,92 (+0,09)

0,26

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (04/01/2018), giá vàng thế giới giảm 90.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng hôm nay (04/01/2018).