So sánh giá vàng chiều 05/09/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1330.85

 1331.36


0.5

(USD/oz)


3651

2

SJC

3669

3675

6

24

3

BTMC

3613

3658

(thấp nhất)

45

7 (nhỏ nhất)

4

AAA

3665

3680

15

29

5

Thần tài SBJ

3668

3682

(cao nhất)

14

31 (lớn nhất)

6

Eximbank

3673

3681

8

30

7

Phú Quý

3668

3676

8

25

8

PNJ

3672

3680

8

29

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (05/9/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (05/9/2017) có xu hướng tăng giảm không đồng nhất. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 130.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 60.000 đồng/lượng. Giá vàng Sacombank và Eximbank tăng trong khoảng từ 120.000 → 330.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng 50.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 05/9/2017

Thời điểm: 15h chiều                                               Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,13 (-0,13)

36,58 (-0,13)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (05/9/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,330.85 (giảm)

 1,331.36 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

36,50 (-0,14)

36,51 (-0,14)

0,07

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (05/9/2017) giá vàng thế giới giảm 140.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (05/9/2017).