So sánh giá vàng chiều 06/09/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1337.9

 1338.4


0.5

(USD/oz)


3670

2

SJC

3684

3690

6

20

3

BTMC

3624

3669
(thấp nhất)

45

-1 (nhỏ nhất)

4

AAA

3680

3695

(cao nhất)

15

25 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3673

3690

17

20

6

Eximbank

3679

3690

11

20

7

Phú Quý

3684

3692

8

22

8

PNJ

3682

3692

10

22

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (06/9/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (06/9/2017 có xu hướng tăng duy chỉ có Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 30.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 90.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong  khoảng từ 50.000 →100.000đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 06/9/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,24 (-0,03)

36,69 (-0,03)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (06/9/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,337.9 (giảm)

 1,338.4 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

36,69

36,70

-0,01

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (06/9/2017), giá vàng thế giới giảm 20.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng hôm nay (06/9/2017).