So sánh giá vàng chiều 07/07/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1366.87

1367.37

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


36,80

2

SJC

3690

3755

65

75

3

BTMC

3643

3688

(nhỏ nhất)

45

8

(thấp nhất)

4

AAA

3680

3780

100

100

5

Thần tài SBJ

3650

3800

(lớn nhất)

150

120

(cao nhất)

6

Eximbank

3680

3760

80

80

7

Phú Quý

3680

3780

100

100

8

PNJ

3655

3760

105

80

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (07/07/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (07/07/2016) có xu hướng giảm mạnh. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm 1.300.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 1.250.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 1.100.000 →1.300.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 07/07/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3643(-0,13)

3688(-0,13)

450

* Mức giảm giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (07/07/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1366.87 (giảm)

1367.37 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

36,79 (-0,11)

36,80(- 0,11)

0,08

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (07/07/2016), giá vàng thế giới giảm 110.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(07/07/2016).