So sánh giá vàng chiều 10/5/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1224.65

 1225.15


0.5

(USD/oz)


3361

2

SJC

3641

3647

6

286

3

BTMC

3397

3442

(thấp nhất)

45

81 (nhỏ nhất)

4

AAA

3640

3655

(cao nhất)

15

294 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3641

3655

14

294

6

Eximbank

3641

3649

8

288

7

Phú Quý

3640

3647

7

286

8

PNJ

3640

3648

8

287

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (9/5/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (10/5/2017) có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng giảm 40.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 → 70.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 10/5/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,97 (+0,10)

34,42 (+0,10)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (10/5/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,224.65 (giảm)

 1,225.15 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

33,60 (-0,09)

33,61 (-0,09)

0,81

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (10/5/2017) giá vàng thế giới giảm 90.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (10/5/2017).