So sánh giá vàng chiều 12/5/2017


Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1228.39

 1228.89


0.5

(USD/oz)


3363

2

SJC

3649

3655

6

292

3

BTMC

3408

3453

(thấp nhất)

45

90 (nhỏ nhất)

4

AAA

3643

3658

(cao nhất)

15

295 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3648

3658

10

295

6

Eximbank

3649

3657

8

294

7

Phú Quý

3648

3655

7

292

8

PNJ

3647

3656

9

293

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (12/5/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (12/5/2017) có xu hướng tăng. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 10.000 → 30.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 12/5/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,08 (+0,02)

34,53 (+0,02)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (12/5/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,228.39 (tăng)

 1,228.89 (tăng)

 

Triệu đồng/lượng*

33,62 (+0,05)

33,63 (+0,05)

0,90

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (12/5/2017) giá vàng thế giới tăng 50.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (12/5/2017).