So sánh giá vàng chiều 13/02/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                    Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1231.34

1231.84


0.5

(USD/oz)


3373

2

SJC

3675

3685

10

312

3

BTMC

3446

3491

(thấp nhất)

45

118

(nhỏ nhất)

4

AAA

3670

3695

(cao nhất)

25

322

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3672

3692

20

319

6

Eximbank

3675

3692

17

319

7

Phú Quý

3673

3693

20

320

8

PNJ

3673

3693

20

320

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (13/02/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (13/02/2017) có xu hướng giảm, chỉ có vàng Rồng Thăng Long tăng  80.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 70.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 70.000 → 100.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 13/02/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,46 (+0,08)

3491 (+0,08)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (13/02/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,231.34 (tăng)

1,231.84 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

33,72 (+0,11)

33,73 (+0,11)

1,18

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (13/2/2017) giá vàng thế giới tăng 110.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng sáng nay (13/2/2017).