So sánh giá vàng chiều 14/06/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                                          Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1266.86

 1267.36


0.5 (USD/oz)


34,71

2

SJC

3633

3639

6

168

3

BTMC

3466

3511

(thấp nhất)

45

40

(nhỏ nhất)

4

AAA

3630

3645

(cao nhất)

15

174

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3630

3642

12

171

6

Eximbank

3630

3639

9

168

7

Phú Quý

3633

3640

7

169

8

PNJ

3631

3639

8

168

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (14/6/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (13/6/2017) có xu hướng đi ngang tăng giảm không đồng nhất. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng nhẹ 20.000 đồng. Giá vàng SJC cũng có xu hướng tăng nhẹ thêm 10.000 đồng/lượng. Giá Vàng AAA đi ngang. Giá vàng Eximbank có hướng ngược chiều với các giá vàng khác, hiện tại giảm 30.000 đồng/lượng và các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 10.000 → 30.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 14/6/2017

Thời điểm: 15 chiều                                                            Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,66 (+0,02)

35,11 (+0,02)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (14/6/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1266.86 (giảm)

1267.36 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

34,75 (-0,014)

34,71 (-0,04)

0,40

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (14/6/2017) giá vàng thế giới giảm so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (14/6/2017).