So sánh giá vàng chiều 15/03/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1324.76

 1325.26


0.5

(USD/oz)


36.39

2

SJC

3665

3672

7

33

3

BTMC

3662

3707

45

68

4

AAA

3663

3680

17

41

5

Thần tài SBJ

3660

3675

15

36

6

Eximbank

3665

3673

8

34

7

Phú Quý

3665

3673

8

34

8

PNJ

3663

3671

8

32

9

SJC Sài Gòn

3660

3678

18

39

So với giá vàng thời điểm 15h chiều hôm qua (14/3/2018), giá vàng các thương hiệu chiều nay (15/3/2018) có xu hướng đi ngang và giảm nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 40.000 đồng/lượng và SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng vàng các thương hiệu còn lại giảm 10.000 đồng/lượng - 40.000 đồng/lượng

Thông tin giá vàng ngày 15/3/2018

Thời điểm: 9h chiều                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,62 (-0,40)

37,07 (-0,40)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (15/3/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1324.76 (ổn định)

 1325.26 (ổn định)

 

Triệu đồng/lượng*

36, 38 (-0,06)

36, 39 (-0,06)

0,67

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (15/3/2018) giá vàng thế giới giảm nhẹ so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (15/3/2018).