So sánh giá vàng chiều 16/01/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 9h sáng                                       Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1201.49

1201.97


0.5

(USD/oz)


3272

2

SJC

3661

3668

7

396

3

BTMC

3403

3448

(thấp nhất)

45

176

(nhỏ nhất)

4

AAA

3650

3670

(cao nhất)

20

398

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3655

3667

12

395

6

Eximbank

3661

3668

7

396

7

Phú Quý

3660

3670

(cao nhất)

10

398

(lớn nhất)

8

PNJ

3658

3669

11

397

So với giá vàng thời điểm 18h chiều ngày 15/01/2017, giá vàng các thương hiệu sáng ngày 16/01/2017 có xu hướng tăng nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 20.000 → 50.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 16/01/2017

Thời điểm: 9h sáng                                                 Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,03 (+0,05)

34,48 (+0,05)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 18h chiều 15/01/2017.

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,201.49 (tăng)

1,201.97 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

32,71 (+0,06)

32,72 (+0,06)

1,76

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 9h sáng 16/01/2017, giá vàng thế giới tăng 60.000 đồng/lượng so với thời điểm 18h chiều 15/01/2017.