So sánh giá vàng chiều 16/02/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 9h sáng                                       Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1235.84

1236.34


0.5

(USD/oz)


3396

2

SJC

3692

3700

8

304

3

BTMC

3436

3481

(thấp nhất)

45

85

(nhỏ nhất)

4

AAA

3685

3705

20

309

5

Thần tài SBJ

3685

3705

20

309

6

Eximbank

3692

3706

(cao nhất)

14

310

(lớn nhất)

7

Phú Quý

3692

3703

11

307

8

PNJ

3692

3704

12

308

So với giá vàng thời điểm 18h chiều hôm qua (15/02/2017), giá vàng các thương hiệu sáng nay (16/02/2017) có xu hướng tăng. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 100.000đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 110.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 100.000 → 160.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 16/02/2017

Thời điểm: 9h sáng                                                  Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,36 (+0,10)

34,81 (+0,10)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 18h chiều hôm qua (15/02/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,235.84 (tăng)

1,236.34 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

33,95 (+0,40)

33,96 (+0,40)

0,85

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 9h sáng hôm nay (16/2/2017) giá vàng thế giới tăng 400.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 18h chiều hôm qua (15/2/2017).