So sánh giá vàng chiều 17/02/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                   Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1236.5

1237.0


0.5

(USD/oz)


3398

2

SJC

3688

3694

6

296

3

BTMC

3423

3468

(thấp nhất)

45

70

(nhỏ nhất)

4

AAA

3685

3705

(cao nhất)

20

307

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3686

3702

16

304

6

Eximbank

3683

3695

12

297

7

Phú Quý

3687

3697

10

299

8

PNJ

3688

3699

11

301

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (17/02/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (17/02/2017) có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 100.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 →70.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 17/02/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,23 (-0,10)

34,68 (-0,10)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (17/02/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,236.5 (giảm)

1,237.0 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

33,97 (-0,02)

33,98 (-0,02)

0,70

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (17/2/2017) giá vàng thế giới giảm 20.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (17/2/2017).