So sánh giá vàng chiều 18/5/2017


 Thời điểm: 15h chiều                                        Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1257.84

 1258.34


0.5

(USD/oz)


3445

2

SJC

3656

3662

6

217

3

BTMC

3439

3484

45

39

4

AAA

3655

3670

15

225

5

Thần tài SBJ

3656

3663

7

218

6

Eximbank

3655

3664

9

219

7

Phú Quý

3655

3662

7

217

8

PNJ

3656

3664

8

219

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (18/5/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (18/5/2017) có xu hướng tăng, giảm không đồng nhất. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 10.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng, PNJ giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và tăng trong khoảng 10.000-20.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 18/5/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,39 (+0,01)

34,84 (+0,01)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (18/5/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,257.84 (giảm)

 1,258.34 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

34,44 (-0,04)

34,45 (-0,04)

0,39

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (18/5/2017) giá vàng thế giới giảm 40.000 đ/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (18/5/2017).