So sánh giá vàng chiều 19/07/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                          Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1237.8

 1238.3


0.5

(USD/oz)


3396

2

SJC

3626

3632

6

236

3

BTMC

3421

3466
(thấp nhất)

45

70 (lớn nhất)

4

AAA

3625

3638 (cao nhất)

13

242 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3625

3635

10

239

6

Eximbank

3626

3634

8

238

7

Phú Quý

3626

3633

7

237

8

PNJ

3626

3635

9

239

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (19/7/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (19/7/2017) có xu hướng giảm. Giá Vàng Rồng Thăng Long giảm 60.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 60.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 50.000 - 120.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 19/7/2017

Thời điểm: 15h chiều                                                Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,21 (-0,06)

34,66 (-0,06)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (19/7/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,237.8 (giảm)

 1,238.3 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

33,95 (-0,08)

33,96 (-0,08)

0,70

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (19/7/2017), giá vàng thế giới giảm 80.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng hôm nay (19/7/2017).