So sánh giá vàng chiều 2/11/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                    Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1296.47

1296.97

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


3493

2

SJC

3620

3648

28

155

3

BTMC

3507

3552

(thấp nhất)

45

59

(nhỏ nhất)

4

AAA

3615

3650

35

157

5

Thần tài SBJ

3620

3650

30

157

6

Eximbank

3620

3655

(cao nhất)

35

162

(lớn nhất)

7

Phú Quý

3618

3648

30

155

8

PNJ

3615

3650

35

157

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (02/11/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (02/11/2016) có xu hướng tăng mạnh. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long tăng 210.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 490.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 470.000 →550.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 02/11/2016

Thời điểm: 15h chiều                                           Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

35,07(+0,21)

35,52(+0,21)

450

* Mức tăng giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (02/11/2016).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,296.47(tăng)

1,296.97(tăng)


Triệu đồng/lượng*

34,92(+0,22)

34,93(+0,22)

0,59

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (02/11/2016), giá vàng thế giới tăng 220.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (02/11/2016).