So sánh giá vàng chiều 20/04/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1342.93

1343.33


0.5

(USD/oz)


36.91

2

So sánh giá vàng chiều 20/04/2018 - Ảnh 1SJC

3688

3694 (nhỏ nhất)

6

3 (nhỏ nhất)

3

So sánh giá vàng chiều 20/04/2018 - Ảnh 2BTMC

3684

3729 (lớn nhất)

45

38 (lớn nhất)

4

So sánh giá vàng chiều 20/04/2018 - Ảnh 3AAA

3685

3700

15

9

5

So sánh giá vàng chiều 20/04/2018 - Ảnh 4Thần tài SBJ

3688

3698

10

7

6

So sánh giá vàng chiều 20/04/2018 - Ảnh 5Eximbank

3687

3695

8

4

7

So sánh giá vàng chiều 20/04/2018 - Ảnh 6Phú Quý

3687

3695

8

4

8

So sánh giá vàng chiều 20/04/2018 - Ảnh 7PNJ

3687

3699

12

8

9

SJC Sài Gòn

3683

3701

18

10

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (20/4/2018), giá vàng các thương hiệu chiều nay (20/4/2018) có xu hướng giảm sâu. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 90.000 đồng/lượng và SJC giảm 100.000 đồng/lượng. Giá vàng AAA và các thương hiệu còn lại giảm70.000 -130.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 20/4/2018

Thời điểm: 15h chiều                                                    Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,84 (-0,10)

37,29 (-0,09)

450

* Mức giá giảmcủa Vàng Rồng Thăng Longso với thời điểm 9h sáng hôm nay (20/4/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1340.88 (giảm)

1341.42 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

36,85 (-0,05)

36.86 (-0,05)

0,36

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (20/4/2018) giá vàng thế giới giảm so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (20/4/2018).