So sánh giá vàng chiều 20/3/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 

1234.3

1234.8


0.5

(USD/oz)


3394

2

SJC

3664

3669

5

275

3

BTMC

3414

3459
(thấp nhất)

45

65

(nhỏ nhất)

4

AAA

3660

3676

(cao nhất)

16

282

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3660

3675

15

281

6

Eximbank

3663

3673

10

279

7

Phú Quý

3663

3670

7

276

8

PNJ

3662

3672

10

278

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (20/3/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (20/3/2017) có xu hướng đi ngang và tăng, giảm không đồng nhất. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 130.000 đồng/lượng, Eximbank tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và giảm trong khoảng từ 20.000 → 50.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 20/3/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,14 (+0,13)

34,59 (+0,13)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sang hôm nay (20/3/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,234.3 (tăng)

1,234.8 (tăng)

 

Triệu đồng/lượng*

33,93 (+0,04)

33,94 (+0,04)

0,65

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (20/3/2017) giá vàng thế giới tăng 40.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (20/3/2017).