So sánh giá vàng chiều 22/01/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1100.50

1101.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


2976

2

SJC

3277

3283

6

307

3

BTMC

3027

3072

45

96

4

AAA

3273

3287

14

311

5

Thần tài SBJ

3275

3281

6

305

6

Eximbank

3275

3281

6

305

7

Phú Quý

3275

3283

8

307

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (22/01/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (22/01/2016) có xu hướng giảm chỉ có vàng AAA tăng 90.000 đồng/lượng. Giá vàng thương hiệu SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 100.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 – 40.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 22/01/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,27(-0,10)

30,72(-0,10)

450

* Mức giảm giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (22/01/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,100.50 (tăng)

1,101.00 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

29,75(+0,08)

29,76(+0,08)

1,14 (+0,10)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (22/01/2016), giá vàng thế giới 80.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng hôm nay(22/01/2016).