So sánh giá vàng chiều 23/12/2015

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1073.50

1074.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)

2916

2

SJC

3294

3298

4

382

3

BMC

3007

3052

(thấp nhất)

45

136

(nhỏ nhất)

4

AAA

3290

3310

(cao nhất)

20

394

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3291

3299

8

383

6

Eximbank

3291

3298

7

382

7

Phú Quý

3293

3299

6

383

8

PNJ

3293

3301

8

385

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (23/12/2015), giá vàng các thương hiệu chiều nay có xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/ lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng 10.000 – 20.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 23/12/2015

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,07(-0,05)

30,52(-0,05)

450

* Mức giảm giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (23/12/2015).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,073.50 (tăng)

1,074.00 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

29,15(+0,03)

29,16(+0,03)

1,36 (-0,08)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (23/12/2015), giá vàng thế giới tăng 30.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng ngày hôm nay(23/12/2015).