So sánh giá vàng chiều 24/12/2015

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1073.50

1074.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


29,16

2

SJC

3298

3302

4

386

3

BMC

3007

3052

(thấp nhất)

45

136

(nhỏ nhất)

4

AAA

3290

3310

(cao nhất)

20

394

(cao nhất)

5

Thần tài SBJ

3296

3302

6

386

6

Eximbank

3298

3304

6

388

7

Phú Quý

3297

3303

6

387

8

PNJ

3296

3302

6

386

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (24/12/2015), giá vàng các thương hiệu chiều nay có xu hướng tăng, chỉ duy nhất giá vàng Rồng Thăng Long giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 40.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng 30.000 – 60.000 đồng/lượng.


THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 24/12/2015

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,07 (-0,05)

30,52 (-0,05)

450

* Mức giảm giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (24/12/2015).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1073.50(giảm)

1074.00(giảm)

Triệu đồng/lượng*

29,15 (+0,05)

29,16 (+0,05)

1,46 (-0,10)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (24/12/2015), giá vàng thế giới tăng 50.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (24/12/2015).