So sánh giá vàng chiều 24/5/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1253

 1253


0.5

(USD/oz)


3429

2

SJC

3641

3647

6

218

3

BTMC

3428

3473 (thấp nhất)

45

44 (nhỏ nhất)

4

AAA

3637

3652

15

223

5

Thần tài SBJ

3647

3657 (cao nhất)

10

228 (lớn nhất)

6

Eximbank

3641

3649

8

220

7

Phú Quý

3641

3648

7

219

8

PNJ

3640

3654

14

225

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (24/5/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (24/5/2017) có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 100.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 - 80.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 24/5/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,28 (-0,10)

34,73 (-0,10)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (24/5/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,253 (không đổi)

 1,253 (không đổi)

 

Triệu đồng/lượng*

34,28 (+0,00)

34,29 (+0,00)

0,44

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (24/5/2017) giá vàng thế giới không đổi so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (24/5/2017).