So sánh giá vàng chiều 25/5/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1257

1258


0.5

(USD/oz)


3443

2

SJC

3640

3646

6

203

3

BTMC

3432

3477 (thấp nhất)

45

34
(nhỏ nhất)

4

AAA

3638

3653

15

210

5

Thần tài SBJ

3640

3654 (cao nhất)

14

211 (lớn nhất)

6

Eximbank

3640

3649

9

206

7

Phú Quý

3640

3647

7

204

8

PNJ

3640

3648

8

205

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (25/5/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (25/5/2017) có xu hướng tăng, giảm không đồng nhất. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 60.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng, AAA giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 10.000 - 50.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 25/5/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,32 (-0,06)

34,77 (-0,06)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (25/5/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,257 (giảm)

 1,258 (giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

34,42 (-0,03)

34,43 (-0,03)

0,34

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (25/5/2017) giá vàng thế giới giảm 30.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (25/5/2017).