So sánh giá vàng chiều 28/01/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1117.50

1118.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)

3003

2

SJC

3285

3290

5

287

3

BTMC

3032

3077

(thấp nhất)

45

74

(nhỏ nhất)

4

AAA

3280

3295

(cao nhất)

15

292

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3283

3290

7

287

6

Eximbank

3283

3290

7

287

7

Phú Quý

3284

3291

7

288

8

PNJ

3284

3291

7

288

So với giá vàng thời điểm 8h sáng nay (28/01/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay có xu hướng đi ngang và tăng nhẹ. Giá vàng thương hiệu AAA không đổi. Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng Rồng Thăng Long 50.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng 10.000 – 20.000đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 28/01/2016

Thời điểm: 9h sáng Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,32(-0,05)

30,77(-0,05)

450

* Mức giảm giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (28/01/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,117.50

(không đổi)

1,118.00

(không đổi)

Triệu đồng/lượng*

30,02(+0,00)

30,03 (+0,00)

0,74 (-0,05)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (28/01/2016), giá vàng thế giới không đổi so với thời điểm 9h sáng ngày hôm nay(28/01/2016).