So sánh giá vàng chiều 3/11/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                 Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1298.26

1298.76


0.5

(USD/oz)


3498

2

SJC

3602

3648

46

150

3

BTMC

3531

3576

(thấp nhất)

45

78

(nhỏ nhất)

4

AAA

3590

3660

(cao nhất)

70

162

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3610

3660

(cao nhất)

50

162

(lớn nhất)

6

Eximbank

3610

3650

40

152

7

Phú Quý

3595

3650

55

152

8

PNJ

3600

3670

70

172

So với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay(03/11/2016) giá vàng các thương hiệu chiều nay (03/11/2016) có xu hướng giảm, chỉ có Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long tăng 90.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 620.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 250.000 → 1.110.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 03/11/2016

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

35,31(+0,09)

35,76(+0,09)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (03/11/2016).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,298.26(giảm)

1,298.76(giảm)


Triệu đồng/lượng*


34,97(-0,12)


34,98
(-0,12)

0,78

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (03/11/2016), giá vàng thế giới giảm 120.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(03/11/2016).