So sánh giá vàng chiều 8/11/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

 Thời điểm: 15h chiều                                  Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1284.28

1284.69


0.5

(USD/oz)


3465

2

SJC

3592

3618

26

153

3

BTMC

3483

3528

(thấp nhất)

45

63

(nhỏ nhất)

4

AAA

3590

3627

(cao nhất)

37

162

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3585

3620

35

155

6

Eximbank

3585

3620

35

155

7

Phú Quý

3590

3620

30

155

8

PNJ

3590

3620

30

155

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (08/11/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (08/11/2016) có xu hướng tăng, giảm không đồng nhất. Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long tăng 20.000 đồng/lượng, Vàng AAA tăng 10.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 80.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 60.000 → 150.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 08/11/2016

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,83(+0,02)

35,28(+0,02)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (08/11/2016).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,284.28 (tăng)

1,284.69 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

34,64 (+0,03)

34,65 (+0,03)

0,63

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (08/11/2016), giá vàng thế giới tăng 30.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (08/11/2016).