So sánh giá vàng chiều 8/5/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1229.41

1229.91


0.5

(USD/oz)


3373

2

SJC

3651

3657

6

284

3

BTMC

3416

3461

(thấp nhất)

45

88 (nhỏ nhất)

4

AAA

3647

3662

(cao nhất)

15

289 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3650

3662

12

289

6

Eximbank

3650

3658

8

285

7

Phú Quý

3651

3658

7

285

8

PNJ

3651

3661

10

288

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (08/5/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (08/5/2017) có xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 80.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 → 30.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 08/5/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,16 (-0,08)

34,61 (-0,08)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (07/5/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,229.41(giảm)

1,229.91(giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

33,72(-0,07)

33,73(-0,07)

0,88

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (08/5/2017) giá vàng thế giới giảm 70.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (08/5/2017).