So sánh giá vàng chiều ngày 02/8/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1358.6

1359.1


0.5

(USD/oz)


3656

2

SJC

3673

3679

6

23

3

BTMC

3616

3661

(nhỏ nhất)

45

5

(thấp nhất)

4

AAA

3665

3680

(lớn nhất)

15

24

(cao nhất))

5

Thần tài SBJ

3673

3679

6

23

6

Eximbank

3673

3679

6

23

7

Phú Quý

3672

3679

7

23

8

PNJ

3670

3679

9

23

So với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày hôm nay (02/08/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(02/8/2016) có xu hướng tăng mạnh. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long tăng 200.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 110.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng 70.000 – 110.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 02/8/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3616(+0,20)

3661(+0,20)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9 h sáng ngày hôm nay (01/8/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1358.6

(tăng)

1359.1

(tăng)


Triệu đồng/lượng*

36,55(+0,29)

36,56(+0,29)

0,05

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (02/8/2016), giá vàng thế giới tăng 290.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (02/8/2016).