So sánh giá vàng chiều ngày 08/6/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1252.11

1252.61


0.5

(USD/oz)


3377

2

SJC

3353

3359

6

-18

3

BTMC

3341

3386

45

9

4

AAA

3345

3365

20

-12

5

Thần tài SBJ

3353

3360

7

-17

6

Eximbank

3353

3360

7

-17

7

Phú Quý

3352

3360

8

-17

8

PNJ

3351

3360

9

-17

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (08/06/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (08/6/2016) có xu hướng tăng nhẹ, chỉ có giá Vàng Rồng Thăng Long tăng 120.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và giảm trong khoảng 10.000 – 50.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 08/6/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,41(+0,12)

33,86(+0,12)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay(08/6/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1252.11 (tăng)

1252.61 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

33,76(+0,06)

33,77(+0,06)

0,09

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (08/6/2016), giá vàng thế giới tăng 60.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(08/6/2016).