So sánh giá vàng chiều ngày 09/11/2015

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều

Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1092.94

1093.20

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)

29,55

2

SJC

3335

3340

5

385

3

BMC

3062

3107

(thấp nhất)

45

152

(nhỏ nhất)

4

AAA

3327

3347

(cao nhất)

20

392

(thấp nhất)

5

Thần tài SBJ

3334

3340

6

385

6

Eximbank

3333

3341

8

386

7

Phú Quý

3333

3340

7

385

8

PNJ

3334

3341

7

386

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (09/11/2015), giá vàng các thương hiệu chiều nay (09/11/2015) có xu hướng giảm nhẹ và đi ngang. Giá vàng thương hiệu SJC giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long, AAA đi ngang. Giá vàng các thương hiệu giảm trong khoảng 10.000 – 40.000 đồng/lượng.

--------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 09/11/2015

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,62 (+0,00)

31,07 (+0,00)

450

* Mức không đổi của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (09/11/2015).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1092.94 (tăng)

1093.20 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

29,54 (-0,01)

29,55 (-0,01)

1,52 (+0,01)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (09/11/2015), giá vàng thế giới giảm 10.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (09/10/2015).