So sánh giá vàng chiều ngày 15/06/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị tính: triệu đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam


1

Quốc tế

1281.94

1282.44

Quy đổi ra giá vàng trong nước

0.5

(USD/oz)34,53


2

SJC

3414

3420

(nhỏ nhất)

6

-33

(thấp nhất)

3

BTMC

3401

3446

(lớn nhất)

45

-7

(cao nhất)

4

AAA

3410

3430

20

-23

5

Thần tài SBJ

3414

3422

8

-31

6

Eximbank

3414

3422

8

-31

7

Phú Quý

3414

3422

8

-31

8

PNJ

3414

3422

8

-31


So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (15/06/2016): Giá vàng các thương hiệu chiều nay (15/06/2016) có xu hướng đi ngang tăng nhẹ. Giá vàng SJC tăng 10.000 đồng/lượng. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 30.000 đồng/lượng. Trong đó có giá vàng PNJ đi ngang. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 10.000 - 100.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 15/06/2016

Thời điểm:15h chiều Đơn vị: Triệu đồng/lượng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3401 (+0,03)

3446 (+0,03)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (15/06/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1281.94 (giảm)

1282.44 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

34,52 (-0,03)

34,53(-0,03)

-0,07

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (15/06/2016), giá vàng thế giới giảm 30.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (14/06/2016).