So sánh giá vàng chiều ngày 17/05/2016

Theo Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1273.29

1274.79

0.5

(USD/oz)

3429

2

SJC

3405

3411

(thấp nhất)

3405

-18

(nhỏ nhất)

3

BTMC

3397

3442

(cao nhất)

3397

13

(lớn nhất)

4

AAA

3402

3420

3402

-9

5

Thần tài SBJ

3405

3415

3405

-14

6

Eximbank

3403

3412

3403

-17

7

Phú Quý

3405

3413

3405

-16

8

PNJ

3405

3414

3405

-15

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay(17/05/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(17/05/2016) có xu hướng đi ngang và giảm nhẹ. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm 60.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 30.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và giảm trong khoảng từ 20.000 – 50.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 17/05/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,97(-0,06)

34,42(-0,06)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay(17/05/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,273.29(giảm)

1,274.79(giảm)

Triệu đồng/lượng*

34,28(-0,14)

34,29(-0,14)

0,13

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (17/05/2016), giá vàng thế giới giảm 140.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(17/05/2016).