So sánh giá vàng chiều ngày 18/05/2016

Theo Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm:15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1272.15

1272.65

0.5

(USD/oz)

3426

2

SJC

3403

3409

(thấp nhất)

6

-17

(nhỏ nhất)

3

BTMC

3392

3437

(cao nhất)

45

11

(lớn nhất)

4

AAA

3402

3420

18

-6

5

Thần tài SBJ

3403

3410

7

-16

6

Eximbank

3402

3411

9

-15

7

Phú Quý

3402

3410

8

-16

8

PNJ

3403

3411

8

-15


So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay(18/05/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(18/05/2016) có xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm 70.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 80.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 30.000 – 80.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 18/05/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,92(-0,07)

34,37(-0,07)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (18/05/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,272.15 (giảm)

1,272.65(giảm)

Triệu đồng/lượng*

34,36 (-0,11)

34,37(-0,11)

0,11

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (18/05/2016), giá vàng thế giới giảm 110.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(18/05/2016).