So sánh giá vàng chiều ngày 19/05/2016

Theo Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm:15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1255.38

1255.88

0.5

(USD/oz)

3380

2

SJC

3383

3389

(thấp nhất)

6

9

(nhỏ nhất)

3

BTMC

3374

3419

(cao nhất)

45

39

(lớn nhất)

4

AAA

3380

3395

15

15

5

Thần tài SBJ

3381

3389

(thấp nhất)

8

9

(nhỏ nhất)

6

Eximbank

3383

3390

7

10

7

Phú Quý

3382

3390

8

10

8

PNJ

3382

3390

8

10


So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay(19/05/2016), giá vàng các thương hiệu sáng nay(19/05/2016) có xu hướng giảm riêng giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long tăng 70.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 10.000 –20.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 19/05/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,74(+0,07)

34,19(+0,07)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay(19/05/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1255.38(giảm)

1255.88(giảm)

Triệu đồng/lượng*

33,79(-0,02)

33,80(-0,02)

0,39

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay(19/05/2016), giá vàng thế giới giảm 20.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(19/05/2016).