So sánh giá vàng sáng ngày 27/05/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị tính: triệu đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1222.17

1222.67

Quy đổi ra giá vàng trong nước

0.5

(USD/oz)

33,02

2

SJC

3333

3338

5

36

3

BTMC

3309

3354

(cao nhất)

45

52

(lớn nhất)

4

AAA

3330

3349

19

47

5

Thần tài SBJ

3332

3338

(thấp nhất)

6

36

(nhỏ nhất)

6

Eximbank

3333

3340

7

38

7

Phú Quý

3331

3338

7

36

8

PNJ

3332

3340

8

38


So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay(27/05/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(27/05/2016) có xu hướng tăng nhẹ. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long tăng 30.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 40.000đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 20.000 – 50.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 27/05/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng/lượng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,09(+0,03)

33,54(+0,03)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (27/05/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1222.17 (tăng)

1222.67 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

33,01(+0,15)

33,02(+0,15)

0,64

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay(27/05/2016), giá vàng thế giới tăng 150.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng hôm nay(27/05/2016).