Sóc Trăng không có sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

Theo Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính)

(Tài chính) Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng vừa có báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) năm 2012.

Sóc Trăng không có sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, nhìn chung tài sản các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị đúng theo quy định, sử dụng đúng công năng và đạt hiệu quả. Việc sử dụng tài sản đảm bảo tiết kiệm, một số thiết bị quá hạn, hư hỏng được tận dụng sửa chữa để tiếp tục sử dụng.

Việc tổ chức thu hồi, thanh lý, chuyển nhượng, điều chuyển tài sản đã được quy định cụ thể theo phân cấp và hầu hết các đơn vị đều chấp hành nghiêm túc đúng quy định, trình tự, thủ tục.

Công tác báo cáo đăng ký kê khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện theo quy định. Hầu hết các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tỉnh Sóc Trăng đều có triển khai thực hiện báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị. Trong năm 2012 các cơ quan, tổ chức, đơn vị chấp hành việc quản lý sử dụng tài sản tương đối tốt so với trước đây, không có phát sinh hiện tượng sai phạm trong việc quản lý, sử dụng, xử lý TSNN.

Năm 2012, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện đấu thầu tư vấn triển khai phần mềm quản lý tài sản có giá trị dưới 500 triệu đồng để phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi tài sản tại các đơn vị trên địa bàn được chặt chẽ hơn và đã lựa chọn được nhà thầu, đã triển khai phần mềm quản lý tài sản trên địa bàn Tỉnh.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 15050/BTC-QLCS ngày 31/10/2012 về thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu quốc gia về TSNN: Hiện nay, toàn tỉnh cơ bản đã thực hiện chuẩn hóa tên đơn vị, mã đơn vị, loại hình. Một số nội dung khác đang tiếp tục rà soát chuẩn hóa theo hướng dẫn.