Sông Đà 9 rút vốn khỏi công ty liên kết

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9 vừa ra quyết định số 22/2014/QĐ-HĐQT về việc bán cổ phiếu và quyết toán vốn đầu tư tài chính của Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Sông Đà 909.

Sông Đà 9 rút vốn khỏi công ty liên kết
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, đến thời điểm ngày 24/03/2014, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 đã chấm dứt tư cách cổ đông sáng lập, cổ đông liên kết, các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của mình tại Công ty Cổ phần Sông Đà 909. 

Trước đó, ngày 19/03/2014, Sông Đà 9 đã thông báo bán toàn bộ gần 3,2 triệu cổ phiếu Sông Đà 909 (tỷ lệ 25,55%), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/03 đến 18/04/2014.

Được biết, năm 2013 là một khá thành công của Sông Đà 909 với kết quả doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính đạt 139,2 tỷ đồng tăng 15,3% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 3,12 tỷ đồng, tăng 33,3% so với năm trước. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2013 của Công ty cũng cho thấy, tổng doanh thu S99 đạt 43,97 tỷ đồng, tăng 25% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 809 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 2,55 tỷ đồng.

Mới đây, Hội đồng Quản trị đã thống nhất đặt kế hoạch năm 2014 với doanh thu 124 tỷ và lợi nhuận trước thuế 3,76 tỷ đồng. Ngày 1/4 tới đây, Sông Đà 909 sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thưởng niên năm 2014.