Sự chuyển biến tích cực của lực lượng “hậu kiểm” tại Hà Tĩnh

Theo htcustoms.gov.vn

(Tài chính) Kiểm tra sau thông quan là một trong những trụ cột của quản lý hải quan hiện đại. Muốn hiện đại hóa hải quan, muốn vươn tới mục tiêu đạt trình độ quản lý Hải quan của nhóm nước tiên tiến trong khu vực thì đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan là con đường tất yếu, tương tự như không thể hiện đại hóa hải quan mà không thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

 Sự chuyển biến tích cực của lực lượng “hậu kiểm” tại Hà Tĩnh
Cục Hải quan Hà Tĩnh đã trực tiếp quán triệt chỉ đạo, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Chi cục kiểm tra sau thông quan. Nguồn: Internet
Để thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính giảm tỷ lệ kiểm tra trong thông quan xuống dưới 10% phải có sự đảm bảo từ khâu kiểm tra sau thông quan. Thực tế kiểm tra cho thấy bất cập, sơ hở trong quản lý ở khâu thông quan còn nhiều (có những vấn đề không thể kiểm tra được ở khâu thông quan. Ví dụ: Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế, xác minh việc thanh toán...) và chỉ có thể khắc phục được bằng kiểm tra sau thông quan.

Do vậy, yêu cầu đặt ra là: tăng cường kiểm tra sau thông quan phải trở thành yêu cầu tự thân của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Kiểm tra sau thông quan phải thực hiện được vai trò là sự đảm bảo cho cải cách thủ tục hành chính ở khâu thông quan; Kiểm tra sau thông quan phải đánh giá được mức độ tuân thủ pháp luật của từng doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc áp dụng mức độ quản lý phù hợp. Đồng thời, kiểm tra sau thông quan  phải phát hiện kịp thời các bất cập, sơ hở của chính sách pháp luật…Từ đó, kiến nghị sửa đổi cho phù hợp.

Để đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đó, ngày 09/02/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị 568/CT-TCHQ về “ Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan”. Cùng với đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh đã trực tiếp quán triệt chỉ đạo, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị tin học cũng như con người cho Chi cục kiểm tra sau thông quan. Do vậy, trong 2 năm quan hoạt động kiểm tra sau thông quan tại đơn vị đã có chuyển biến rõ rệt (Từ nhiều năm trước hoạt động kiểm tra sau thông quan thường mang tính chiếu lệ, nhiều cán bộ còn xem nhẹ nhiệm vụ này, nhiều năm không có số thu nộp ngân sách Nhà nước). Nếu như năm 2012 khởi sắc với số thu hơn 70 triệu đồng, thì 4 tháng đầu năm 2013 số thu từ hoạt dộng kiểm tra sau thông quan của Chi cục đã đạt hơn 400 triệu đồng.

Để có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục cùng sự quyết tâm mạnh mẽ của cán bộ công chức Chi cục Kiểm tra sau thông quan. Hy vọng và tin tưởng rằng, năm 2013 và những năm tới hoạt động kiểm tra sau thông quan ( một lực lượng còn non trẻ) sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan Hà Tĩnh nói riêng, cũng như của lực lượng Hải quan trong cả nước nói chung.