Sử dụng vốn trái phiếu chính phủ còn dư cho Dự án nâng cấp QL1A và đường Hồ chí Minh

PV.

(Tài chính) Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu tập trung bố trí vốn để hoàn thành các dự án trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Nguồn: vnexpress.net
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu tập trung bố trí vốn để hoàn thành các dự án trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Nguồn: vnexpress.net
Theo thông báo kết luận, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải rà soát kỹ việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên để xác định chính xác số vốn dư; trên cơ sở đó thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thiện phương án tổng thể sử dụng số vốn dư này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2015, trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

Về nguyên tắc sử dụng số vốn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung bố trí vốn để hoàn thành các dự án trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Tiếp đó, ưu tiên bố trí vốn một số công trình có tính kết nối đang được triển khai bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nhằm hoàn thành đồng bộ, sớm phát huy hiệu quả đầu tư của 2 tuyến đường này.

Để bảo đảm thực hiện đồng bộ các dự án trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, phát huy hiệu quả đầu tư, trước mắt Thủ tướng cho phép Bộ Giao thông vận tải sử dụng một phần vốn trái phiếu Chính phủ dự kiến còn dư để triển khai trước một số dự án cấp bách và hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Thủ tướng Chính phủ cũng hoan nghênh Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên đảm bảo tiến độ đề ra.