VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Chuyển biến tích cực trong thực hiện chuyển đổi số tại EVNNPC

EVNNPC tiếp tục Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng tự động trực tuyến trên internet.

Chuyển biến tích cực trong thực hiện chuyển đổi số tại EVNNPC

Trong bối cảnh hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã, đang tích cực, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện chuyển đổi số trong toàn đơn vị. Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2022, EVNNPC chú trọng thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, thực hiện chuyển dịch doanh nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh và số hóa.

EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm 7 tháng đầu năm 2021 tăng 10,65% so với cùng kỳ năm 2020

Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm của EVNNPC tăng trưởng 11,32% so với cùng kỳ năm 2020

EVNNPC sẵn sàng đảm bảo cấp điện cho 883 địa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm 5 tháng đầu năm 2021 tăng 12,39% so với cùng kỳ năm 2020

Đánh giá về những chuyển biến trong ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC,  Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC cho biết,  giai đoạn 2021-2022 được coi là cột mốc xây dựng "nền móng" chuyển đổi số tại EVNNPC. Để hoàn thành mục tiêu này, EVNNPC đã, đang tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Số hóa dữ liệu; Số hóa quy trình nghiệp vụ; Tương tác trên không gian số; Tự động hóa và công nghệ mới; Xây dựng hạ tầng đảm bảo cho chuyển đổi số; An toàn thông tin; Công tác đào tạo, Công tác truyền thông; Xây dựng phần mềm số hoá các quy trình nghiệp vụ của EVNNPC; Xây dựng bản đồ quản lý lưới điện trên nền GIS; Dự án phần mềm quản lý máy biến áp; Chương trình tự động hoá lưới điện trung áp DMS; Lĩnh vực kỹ thuật vận hành, số hoá toàn bộ các đầu sổ, lý lịch thiết bị...

Với những giải pháp đó, thời gian qua, các ban, các đơn vị trực thuộc EVNNPC đã phối hợp thực hiện tốt, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, mục tiêu số hoá toàn bộ các quy trình nghiệp vụ của EVNNPC đã cơ bản hoàn thành ở 4 lĩnh vực; cấp phát, mua sắm, giải ngân, thanh xử lý, thẩm tra quyết toán, chuẩn hóa mẫu hợp đồng của quy trình nhập hợp đồng và điện mặt trời theo đúng kế hoạch đảm bảo tiến độ đề ra.

Ở lĩnh vực kỹ thuật, Công ty Điện lực Hưng Yên đã thử nghiệm quy trình báo cáo môi trường và thí nghiệm định kỳ trạm 110kV; Khảo sát tích hợp dữ liệu phân hệ CBM trên PMIS vào phần mềm chuyển đổi số....

Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, EVNNPC cũng đã làm chủ công nghệ tự động hóa trạm biến áp 110kV, ứng dụng CNTT trong sửa chữa theo phương pháp CBM cho các TBA 110kV. Đến nay, 80% trạm biến áp 110 kV của EVNNPC đã thực hiện vận hành không người trực. Hệ thống thiết bị được quy hoạch đồng bộ, bảo đảm khả năng quản lý và cấu hình tập trung, tối ưu về dự phòng thiết bị, phần mềm quản lý máy biến áp cũng đã được hoàn thành từ tháng 3/2021 và đang khai thác vận hành hiệu quả tại 27 Công ty Điện lực. Hiện tại, EVNNPC đã hoàn thành đóng điện 2/5 TBA kỹ thuật số: TBA Hưng Nguyên; TBA Cái Lân. EVNNPC cũng đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2022 triển khai được 216 mạch vòng trên không và 15 mạch vòng đường dây ngầm.

Đến nay, 100% số lượng các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi được EVNNPC tổ chức đấu thầu qua mạng.

Để thực hiện “Lộ trình phát triển lưới điện thông minh” đã được Chính phủ phê duyệt, EVNNPC tích cực triển khai và đạt được kết quả tích cực, toàn EVNNPC đã lắp đặt hơn 5,2 triệu công tơ điện tử, đạt gần 50% số công tơ trên lưới, trong đó có hơn 90% số công tơ điện tử có thể đọc xa.

EVNNPC phấn đấu hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử đọc xa vào năm 2024 với số lượng trên 12 triệu công tơ điện tử. Hết tháng 8/2021, EVNNPC đã thực hiện chuyển đổi số luỹ kế đạt 7,75 triệu hợp đồng, đạt 83,51% kế hoạch năm và đặt mục tiêu đạt 100% toàn bộ hợp đồng được số hoá trong năm 2021. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021 đạt 96,86%, vượt kế hoạch EVN giao 6,86%... EVNNPC tiếp tục Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng tự động trực tuyến trên internet.

Tổng công ty cũng đã ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho các đơn vị dựa trên các tiêu chí, bám sát các bảng chấm điểm chuyển đổi số của EVN ban hành cho EVNNPC cùng đề án chuyển đổi số để các đơn vị căn cứ có kế hoạch phân đoạn thực hiện hiệu quả.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, EVNNPC xác định, cụ thể chi tiết 29 chỉ tiêu cần được phân định rõ khối lượng công việc sẽ thực hiện tại Tổng công ty và tại các đơn vị; đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung cao độ cho các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2; đẩy nhanh tiến độ việc thu thập dữ liệu SCADA từ các trạm biến áp về trung tâm thu thập dữ liệu tại trụ sở Công ty, tiến độ tự động lưới trung hạ áp; đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin cho Tổng công ty, xây dựng ngay phương án tổ chức lực lượng quản lý vận hành các phần mềm sau khi hoàn thành, bố trí nhân lực có trình độ và tiếp tục đào tạo, ưu tiên nhân lực chất lượng cao...

 
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM