EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm 7 tháng đầu năm 2021 tăng 10,65% so với cùng kỳ năm 2020

PV.

Trong tháng 7, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc; đảm bảo cung cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ điều trị, cách ly người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 và đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Theo đó, điện thương phẩm tháng 7/2021 của EVNNPC thực hiện là 7.821,06 Tr.kWh, tăng 7,48% so với tháng 7/2020. Cụ thể, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 57,63% và tăng 6,8%; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 34,26% và 7,84% so với tháng 7/2020. So với cùng kỳ năm 2020, luỹ kế 7 tháng đầu năm 2021, điện thương phẩm đạt 46.256,96 Tr.kWh, tăng trưởng 10,65%; tỷ lệ tổn thất điện năng là 4,54%, giảm 0,45%. Trong các tháng đầu năm 2021, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của EVNNPC đều đạt theo quy định.

Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong tháng 7, EVNNPC đã giải quyết cấp điện cho 206 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 4,33 ngày. Trong tháng 7/2021, EVNNPC đã thực hiện  41.725 yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 98,9%, trong đó có 31.380 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Lũy kế 7 tháng tháng đầu năm, toàn EVNNPC có 248.929 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, có 175.113 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đến hết tháng 7/2021, toàn Tổng công ty đã thực chuyển đổi số được gần 7 triệu hợp đồng; số công tơ điện tử (có thể đọc xa) là 5.504.965 chiếc, số công tơ đã đọc xa là 4.724.342 chiếc, đạt tỷ lệ 86%.

Hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện đã thực hiện truyền thông 1.448 lần trên đài phát thanh, 162 lần trên báo giấy và báo điện tử, 112 lần trên đài truyền hình; tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 11.678 lần.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNNPC đã nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong tình hình diễn biến dịch phức tạp ở nhiều tỉnh miền Bắc, các đơn vị làm việc trong điều kiện vừa phòng, chống dịch, vừa thi công. Trong đó có 07 dự án được khởi công; 09 dự án được đóng điện như: Nâng công suất Thủy Nguyên 1 và Thủy Nguyên 2; Lắp đặt T2 tây Thành phố Thanh Hóa; TBA 110kV Mường Chà; ĐZ  Mường Lay - Điện Biên; Lắp T2 Yên Dũng; Lắp đặt T2 KCN Cái Lân; Lắp T2 Cẩm Điền... qua đó nâng cao năng lực lưới điện thêm 330MVA và 50,621km ĐZ110kV.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, EVNNPC đã khởi công được 50 dự án, đóng điện được 40 dự án. Các dự án đóng điện đưa vào khai thác sử dụng góp phần đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho sự phát triển kinh tế của các địa phương, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.

Thời tiết đầu tháng 8 được dự báo có những diễn biến bất thường, EVNNPC chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, đồng thời, tiếp tục khuyến cáo người dân, cơ sở sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến khó lường, bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, khuyến cáo khách hàng tăng cường sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến, thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, miễn giảm tiền điện đợt 4 cho các đối tượng khách hàng theo chủ trương của Chính phủ.