VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch

Lãnh đạo Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Bộ Tài chính yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch

Sau 55 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, những ngày gần đây dịch bệnh lại bùng phát, lây nhiễm cộng đồng ở khu vực dân cư đông đúc, thành phố lớn, tỉnh trọng điểm kinh tế... Không lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, ngay từ những những ngày đầu năm, Bộ Tài chính đã có Công văn số 75/KHTC-QT và Công văn số 1071/BTC-KHTC về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid–19. Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch.

Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ lần thứ VIII mở rộng

Bộ Tài chính quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2021

Bộ Tài chính quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Theo đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng vụ, cục có chức năng để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại cơ quan Bộ.

Cụ thể, tại Công văn số 1071/BTC-KHTC, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quán triệt và phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCC) thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 05/01/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ban Chỉ đạo quốc gia), của Bộ Y tế và của Bộ Tài chính.

Chủ động xây dựng phương án, bố trí CBCC và kế hoạch tổ chức làm việc, các cuộc họp, hội nghị của đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Trường hợp phải tổ chức họp, làm việc để đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện phải triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch để không lây nhiễm, đảm bảo an toàn sức khỏe CBCC và người tham dự; đồng thời thực hiện diệt khuẩn, khử trùng phòng họp, phòng làm việc trước và sau khi kết thúc buổi họp, làm việc.

Đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời các trường hợp CBCC thuộc phạm vi quản lý có biểu hiện nghi nhiễm, hoặc có tiếp xúc với người bị nghi nhiễm Covid-19, hoặc di chuyển về từ vùng có dịch, hoặc phải thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe (nếu có) theo quy định và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế, đặc biệt đối với các đơn vị đóng trên địa bàn bùng phát dịch.

Cùng với đó, yêu cầu CBCC chủ động khai báo y tế, cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú, nơi đến và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và yêu cầu của chính quyền địa phương;

Tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, như: Quản lý việc ra, vào cơ quan, thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với CBCC, khách đến giao dịch, liên hệ công tác khi vào trụ sở làm việc; trường hợp phát hiện hoặc nhận thấy CBCC, khách đến liên hệ công tác có dấu hiệu bất thường liên quan đến tình trạng sức khỏe (như: sốt, ho, khó thở...) cần thực hiện các biện pháp cách ly, khẩn trương thông báo cho cơ sở y tế địa phương để phối hợp xử lý và giải quyết.

Thực hiện diệt khuẩn, khử trùng và vệ sinh môi trường làm việc; chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các vật tư, dụng cụ y tế cần thiết (dung dịch rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt...) nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Trước đó, tại Công văn số 75/KHTC-QT, Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác phòng chống dịch. Trong đó, Lãnh đạo Bộ giao Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm kích hoạt và khởi động lại các trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan Bộ; kiểm tra đảm bảo các máy đo thân nhiệt cầm tay hoạt động tốt, chính xác.

Định kỳ 2 tuần/lần phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở cơ quan Bộ; Bố trí cán bộ, nhân viên phối hợp với Văn phòng Bộ và Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Tài chính thực hiện đo, kiểm soát thân nhiệt CBCC và khách đến giao dịch khi vào trụ sở cơ quan Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại Cơ quan Bộ với Bộ phận Thường trực, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan. Chủ trì công tác hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp CBCC làm việc luân phiên hoặc trong trường hợp phải áp dụng các biện pháp cách ly phòng dịch, giãn cách xã hội theo quy định.

Hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan trong trường hợp CBCC phải áp dụng các biện pháp phòng dịch, cách ly tại nhà, tại cơ sở y tế theo quy định; các trường hợp CBCC được phép đến cơ quan làm việc tại trụ sở Cơ quan Bộ đảm bảo thuận tiện, phù hợp với quy định. 

Vụ Hợp tác quốc tế là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị, tổ chức nước ngoài và cá nhân là người nước ngoài đến giao dịch, làm việc tại trụ sở Cơ quan Bộ; thông báo kịp thời cho Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính để phối hợp thực hiện đón, tiếp khách nước ngoài theo đúng quy trình quy định tại Quyết định số 27/QĐ-BTC ngày 12/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có)...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM