VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Gần 2.400 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử trong 3 tháng đầu năm 2020

Ảnh minh họa.

Gần 2.400 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử trong 3 tháng đầu năm 2020

Tổng cục Thuế cho biết, tính từ đầu năm 2020 đến nay đã có 2.354 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 97,63%. Số hồ sơ tiếp nhận là 2.849 hồ sơ trên tổng số 2.911 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,87%.

Quy định lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử sửa đổi ra sao?

Hơn một nửa hồ sơ được hoàn thuế điện tử

Tính đến 20/4/2018, hơn 3.000 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử

Tiếp tục mở rộng hoàn thuế điện tử trong năm 2018

Hiện nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 20/3/2020 có 758.676 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,91% doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là hơn 2,2 triệu hồ sơ.

Tổng cục Thuế cũng đã phối hợp với với 55 ngân hàng thương mại đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế địa phương triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia sử dụng dịch vụ này.

Công tác hoàn thuế điện tử đã được ngành Thuế triển khai tới 63 Cục Thuế địa phương. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, đã có 2.354 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 97,63%. Số hồ sơ tiếp nhận là 2.849 hồ sơ trên tổng số 2.911 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,87%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 1.695 hồ sơ, với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 8.492 tỷ đồng.

Riêng về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, tính từ thời điểm triển khai (từ tháng 9/2015) đến nay, đã có 255 doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Theo đó, có 236.909 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 3.851 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 330 tỷ đồng…

Có được kết quả trên là do ngành Thuế đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp như: Cải cách thủ tục hành chính thuế; đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng; tích cực triển khai hoàn thuế điện tử...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM