VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
KBNN Thừa Thiên – Huế: Những bước tiến vững chắc

Hoạt động giao dịch tại KBNN Thừa Thiên Huế.

KBNN Thừa Thiên – Huế: Những bước tiến vững chắc

Nỗ lực đẩy mạnh và linh hoạt triển khai các giải pháp trong công tác điều hành và quản lý ngân quỹ nhà nước của Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế thời gian qua đã tạo ra những bước tiến vững chắc để đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Hoạt động kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2019

Kho bạc Nhà nước huy động 2.820 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

B

ám sát chương trình công tác của Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của HĐND các cấp, hàng năm, KBNN Thừa Thiên – Huế đã xây dựng Kế hoạch hành động về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN).

Nỗ lực triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác điều hành và quản lý ngân quỹ nhà nước của KBNN Thừa Thiên – Huế thời gian qua đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả này là tiền đề để KBNN Thừa Thiên – Huế thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2019.

Báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của KBNN Thừa Thiên – Huế cho thấy, số thu NSNN của đơn vị tính đến 31/12/2018 đạt trên 18.000 tỷ đồng, vượt 139% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tập trung nguồn thu cũng được đơn vị đẩy mạnh và triển khai kịp thời, tạo nguồn để đảm bảo chi lương và các khoản chi khác, nhất là các khoản nợ chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) cho các đơn vị.

Ngoài đảm bảo nguồn thu, thời gian qua KBNN Thừa Thiên – Huế còn chú trọng triển khai dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách… Thống kê từ 1/2/2018 cuối năm 2018, đã có trên 200 đơn vị đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kết quả này đã được KBNN ghi nhận và biểu dương.

Công tác quản lý, kiểm soát thanh toán chi thường xuyên, vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư XDCB và vốn chương trình mục tiêu cũng được KBNN Thừa Thiên – Huế siết chặt theo nguyên tắc chi đúng, chi đủ. Qua công tác kiểm soát chi, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi 54 trường hợp; cảnh cáo 50 trường hợp, phạt tiền 04 trường hợp với số tiền 2,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, năm qua, KBNN Thừa Thiên – Huế cũng đã thực hiện tốt các quy định về chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý trong hệ thống; kiểm tra đột xuất, thường xuyên công tác quản lý kho quỹ đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản Nhà nước. Thông qua các hoạt động thu chi tiền mặt đã phát hiện trả lại gần 20 triệu đồng tiền thừa cho khách hàng, món cao nhất do bà Dương Thị Tuyết Nhung trả lại là 10 triệu đồng…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM