Hướng tới kho bạc số

Hướng tới kho bạc số

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định tại Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN)đến năm 2030 là hoàn thành xây dựng Kho bạc số. Để thực hiện mục tiêu này, hệ thống Kho bạc Nhà nướcđã và đang tiến hành đồng bộ các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, về hoạt độngnghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý ngân quỹ…
Quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022

Quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022

Trong 11 tháng, công tác quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước được Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết ngày 30/11/2022, lũy kế thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.650,5 nghìn tỷ đồng, bằng 116,9% so với dự toán năm 2022.
Quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả

Quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả

Tính đến ngày 07/11/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 8.301 tỷ đồng, bằng 112% dự toán Trung ương giao, bằng 83% dự toán HĐND Tỉnh giao. Có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức đơn vị.
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2222/QĐ/BTC về việc ban hành Chương trình Hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030. Theo đó, các nhiệm vụ, đề án cụ thể được xác định rõ nhằm tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đảm bảo đồng bộ, đạt hiệu quả.