VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Sớm ban hành Nghị định về thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Tại Hội nghị trực tuyến "Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại” sáng ngày 24/7/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện Nghị định và Kế hoạch hành động của Chính phủ thúc đẩy NSW, ASW và cải cách kiểm tra chuyên ngành để trình Chính phủ ban hành.

Đẩy mạnh Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại

Tình hình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia của các bộ, ngành hiện ra sao?

Thúc đẩy triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường kinh doanh

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
Biểu dương những nỗ lực của Bộ Tài chính
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung Hội nghị dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và đơn vị trực tiếp là Tổng cục Hải quan.

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban Chỉ đạo quốc gia 1899), các cấp, các ngành, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tạo tiền đề quan trọng để triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) với tư cách vừa là Cơ quan thường trực của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia 1899 đã có đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại.
Cùng với Bộ Tài chính, Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương sự quyết tâm của các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế trong việc phối hợp với Bộ Tài chính triển khai NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại đối với bộ, ngành mình được giao.
Sớm ban hành Nghị định về thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban 1899 chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị lần này khẩn trương hoàn thiện Nghị định và Kế hoạch hành động của Chính phủ thúc đẩy NSW, ASW, cải cách kiểm tra chuyên ngành để trình Chính phủ ban hành. Coi đây là hai văn bản pháp quy của Chính phủ để thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương thực hiện NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại.
Thủ tướng đề nghị giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành xuống dưới 15%, nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về quản lý của cơ quan Nhà nước và chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Chấm dứt tình trạng có danh mục hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành nhưng không có quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc tiêu chí, phương pháp kiểm tra (trừ trường hợp hàng hóa đặc thù).

Các bộ, ngành tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành, đối chiếu với mục tiêu và nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch hành động nêu trên để sửa đổi, bổ sung theo hướng cắt giảm tối đa các mặt hàng không cần thiết phải kiểm tra trước khi thông quan; Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro và đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp; Minh bạch và công khai phương pháp kiểm tra, tiêu chí kiểm tra thông qua việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá; Xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành. "Không ôm giữ ở bộ, ngành mình những điều kiện không cần thiết, để giải phóng sức sản xuất." - Thú tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được giao phối hợp chặt chẽ với Ủy ban 1899, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại trên địa bàn địa phương mình.
Thủ tướng đề nghị Ủy ban 1899 mà trực tiếp là Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả bước đầu, khắc phục những bất cập để Việt Nam là nơi thực thi tốt những cam kết quốc tế, tao môi trường đầu tư thuận lợi cho nhà đầu tư vào Việt Nam.
Cần sự chung tay của tất cả các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp
Thay mặt Ủy ban 1899 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Ủy ban 1899 sẽ phối hợp tích cực với các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương tổ chức triển khai theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp phối hợp tích cực hơn nữa với Bộ Tài chính trong thực hiện NSW, ASW.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp phối hợp tích cực hơn nữa với Bộ Tài chính trong thực hiện NSW, ASW.
Bộ trưởng nhấn mạnh, NSW là công cụ hữu hiệu đối với các cơ quan của Chính phủ, doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thương mại trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các thủ tục hành chính, tiến hành các giao dịch thương mại thông qua phương thức điện tử.
Hơn nữa, NSW cũng được coi mà một trong những trụ cột quan trọng trong thuận lợi hóa thương mại, đảm bảo khả năng hội nhập cho doanh nghiệp vào nền kinh tế toàn cầu. Việc triển khai NSW thể hiện cam kết của Việt Nam trong thực hiện ASW nhằm kết nối các quốc gia thành viên, đảm bảo giao lưu hàng hóa trong khu vực.
Bộ trưởng cho rằng, nếu coi NSW là công cụ thực thi thì việc cải cách chính sách, thể chế liên quan đến công tác quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu lại là nút thắt đối với doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành. Do đó, chỉ khi các bộ quản lý chuyên ngành cải cách một cách thiết thực công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành thì NSW mới có thể phát huy tối đa hiệu quả quản lý.
Để hoàn thành mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, cần có sự chung tay của tất cả các bộ, ban, ngành, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các bên liên quan hưởng lợi ích từ cải cách mang lại. Bộ trưởng mong muốn các bộ, ban, ngành tiếp tục phối hợp tích cực hơn nữa với Bộ Tài chính; Các doanh nghiệp tích cực, chủ động hơn nữa trong đóng góp, phản biện, tham vấn trong quá trình xây dựng chính sách...
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM